Greta Renborgs bibliografi

Greta Renborg avled i augusti 2005 i en ålder av 83 år. Sin yrkesbana började hon inom jordbruk, men efter något år utbildade hon sig till bibliotekarie. Senare blev hon lektor vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. –– Under hela sitt yrkesliv var hon en kämpe...
Om IR-text

Om IR-text

IR-text är en liten firma i Uppsala med aktivt engagemang inom släkt- och hembygdsforskning. Sista april 2006 lämnade jag yrkeslivet, de sista elva åren som förste bibliotekarie på Riksarkivets bibliotek. Tiden därefter fylldes först av liten Axel som då var knappt...