Greta Renborgs bibliografi

Greta Renborg avled i augusti 2005 i en ålder av 83 år. Sin yrkesbana började hon inom jordbruk, men efter något år utbildade hon sig till bibliotekarie. Senare blev hon lektor vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. –– Under hela sitt yrkesliv var hon en kämpe...