Greta Renborg avled i augusti 2005 i en ålder av 83 år. Sin yrkesbana började hon inom jordbruk, men efter något år utbildade hon sig till bibliotekarie. Senare blev hon lektor vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. –– Under hela sitt yrkesliv var hon en kämpe för att sprida litteratur och hon var djupt engagerad i hur biblioteken ska nå ut, vara synliga. Hon följde den internationella utvecklingen inom folkbibliotek genom såväl litteraturen som kortare och längre vistelser vid utländska bibliotek. Sina intryck och erfarenheter spred hon framför allt via artiklar i Biblioteksbladet. – Hon kallades till hedersdoktor vid Göteborgs universitet för sina insatser inom folkbibliotek och folkbildning. – Greta fick även ett pris, ett marknadföringspris, uppkallat efter sig, Greta Renborgs pris utdelas till ett bibliotek som lyckats med en god marknadsföring eller till enskild eller enskilda biblioteksanställda som utmärkt sig speciellt på marknadsföringsområdet. (Läs mer på Svensk Biblioteksförenings webbplats, www.biblioteksforeningen.org).