Forskning

Jag bedriver forskning inom lokalhistoria, släktforskning och personhistoria.

Lokalhistorisk forskning

Jag bedriver lokalhistorisk forskning om bland annat västra Uppland och om Narken, en by i Tornedalen.

Släktforskning

Jag har i många år också ägnat mig åt släktforskning och föreläser i ämnet. Jag erbjuder också släktforskning mot arvode.

Personhistoria och biografier

Förutom släkt- och lokalhistoria ägnar jag mig också åt personhistoria, och har bland annat skrivit om ärkebiskop Uno von Troil.

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp med släktforskning eller redaktionellt arbete? Kontakta IR-text: info@ir-text.se för att få veta mer och prisuppskattning.