Narken

I Norrbottens inland ligger Korpilombolo, förr i tiden omskrivet som ”några små strödda fattiga och isolerade byar”. Min födelseby Narken är en av dessa byar, och fram till 1862 hörde den till Överkalix församling. De överfördes tillsammans med flera andra till Korpilombolo, när denna kommun bildades. Tornedalsfinska var det gängse språket.

Byn ligger på västra sidan av Kalixälven, en gång en livaktig by med skola, post, affärer, såg och åkeri, i dag en vintertid ganska glest befolkad by med lantbrevbäraren som viktig samhällsservice.

Som nioåring läste jag Julia Svedelius läsebok, I våra bygder, och kanske gav boken sådan påverkan att mitt intresse för byn och dess historia har hållits levande genom alla år. Boken skrevs för Tornedalens skolor och det var en bok om våra trakter, om bygder vi kände igen.

Korpilombolo kommun upphörde 1971 och överfördes då till Pajala.