Uno von Troil

Uno von Troil var Sveriges ärkebiskop 1786 till 1803. I Släkt & hävd har jag skrivit en längre artikel om honom. Tidigare hade jag forskar och skrivit två uppsatser i Idé- och lärdomshistoria om von Troil. Hans liv är intressant ur olika aspekter och min forskning om honom fortsätter, om än i långsammare takt för närvarande.