Västra Uppland

Starfors säteri

Tidigare har jag publicerat en forskning om Anders Walls fars anor. Rötterna fanns i Västerlövsta, den församling där Anders Wall numera bor.

En skrift är under arbete om Starfors säteri med Göran Ulväng som huvudförfattare och där jag medverkar med ett par kapitel. Boken utkommer på Atlantis förlag, utgivning planerad till våren 2013.