Greta Renborgs bibliografi

Greta Renborgs bibliografi

Greta Renborgs bibliografi fram till och med år 2001 inleds symboliskt med frågor om kvinnors yrkesarbete och avslutas med en kulturkrönika med titeln ”En ny bok är en bok du inte läst förut”. Mellan dessa två rubriker ryms femtiofem år av yrkesverksamhet där merparten av tiden ägnats åt att lyfta fram boken och läsandet. Från ett borgerligt hem, där boken var ett gott sällskap, gick vägen till bibliotekarieyrket via en tidig yrkesverksamhet inom bl.a. jordbruk i kontakt med statare, skogsarbetare och interner.

Bilden av omvärlden fick fler dimensioner och med den  kom insikten om vikten av att ge människor ett redskap för att söka information. Redskapet var användandet av böcker och bibliotek. Yrkesvalet blev slutligen bibliotekarie, sedan lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås, utbildare inte bara av studerande utan också av yrkesverksamma i hela landet. Greta Renborg var en skrivande bibliotekarie. Närmare 900 poster redovisas i bibliografin, som utgavs till hennes 80-års dag.

Greta Renborgs arkiv finns på universitetsbiblioteket i Uppsala. Där i arkivet finns bl.a. dokumentationen över det läsfrämjande uppdrag hon genomförde på deltid 1956–1958 för Dalarnas bildningsförbund. Förbundet hade förutom att skaffa en bokbuss även avsatt 20 000 kr för att avlöna en bokkonsulent för uppsökande verksamhet i olika form inom Dalarna.

Kännedom om och erfarenhet av landsbygdens biblioteksproblem både i Sverige och i andra länder gjorde att Greta inbjöds bli bokkonsulent för det s.k. Dala-projektet. Förebilden var en försöksverksamhet som genomförts i Sundbybergs stadsbibliotek med en särskild bokkonsulent för bibliotekets marknadsföring.

Den läspropagerande bibliotekarien var hela tiden på resande hjul, mesta tiden i en Volkswagen, ’en gammal folka’. Föredrag hölls i de små byarnas föreningslokaler, intresset för läsning var stort, det var ofta fullsatt och frågorna många.

Ingen dag blev den andra lik från det att det tvååriga projektet startade i oktober 1956. I verksamheten ingick förutom bokprat och föredrag, litteraturkurser, bokutställningar, medverkan i ’Bokens dag’ också sammankomster med t.ex. länets bildningsförbund och distriktsstudieledare.

Sammanlagt blev det 117 föredragsdagar eller 1,5 föredrag per resdag, som mest fyra föredrag på en dag. Allt är väl dokumenterat i Greta Renborgs arkiv. Kanske ett ämne för en större uppsats om folkbildning många år före TV och internet.