Narken – Narkaus: En by norr om polcirkeln

Irma Ridbäck. Narken - Narkaus: En by norr om polcirkeln. 2015.

Ett storverk bland hembygdsböcker
Lars Pekka, Haparandabladet

Recension av Narken – Narkaus i Haparandabladet >>

Boken Narken – Narkaus: En by norr om polcirkeln, utkom i april 2015 på eget förlag.

Barndomen och sedan somrarna i Narken gav en längtan att få veta hur och var och när om byn. Kontakterna med släktens äldre generationer var ovärderliga. Vintrarna hade mycket snö, vintrarna var inte eviga, somrarna var desto finare. Men att leva och bo i en by var också något annat. Det är svar på det andra, som jag försöker ge, svar hämtade ur våra rika och spännande arkiv.

Boken inleds med en tillbaka blick till början av 1600-talet, när Narken registrerades som by i skattelängderna. Sedan gör författaren ett stort steg framåt till 1800-talet och till skogsfrågor och jordbruk. Laga skiftet 1896, första postkontoreet 1899 och den första tidens skola med införandet av statsskolan och svenskundervisningen. Byns expansion under 1900-talets första del utifrån statens satsningar på enkla stödjordbruk för jordlösa unga män. Därigenom tillgodosågs också Domänverkets behov av arbetskraft för skogs- och flottningsarbete.

En by inte helt olika många andra i Tornedalen, och inte heller vägarna ut från byn fyllt 100 år. Den moderna tiden gav avtryck i byn genom en befolkningsmässig rutschkana under några decennier i seklets andra halva. När det efterlängtade kapellet invigts 1961 började nedläggningar och avflyttning under 1960- och 1970-talen.

Irma Ridbäck är född 1940 och bor i Uppsala. Hon har varit verksam som bibliotekarie dels i Östersund och dels i Stockholm på Riksarkivet.

Beställ boken >>