Släktforskning

När börjar man släktforska? Den dag man börjar söka i mikrofilmade kyrkböcker eller söker i samma böcker på datorn? Kanske var det då eller när morfar i slutet av 1940-talet berättade om sin sommarvistelse 1903 på en bondgård i Skåne. Han var född 1894. Speciellt ett uttryck han använde fastnade i minnet. Han sa att ”i Skåne har man jordgolv i köket”. Varför kom han till Skåne? Många år senare hade jag svar på en del av mina frågor.

Det skrevs många spaltcentimetrar om nöden i Tornedalen och kyrkoherden i Pajala Otto W. Zeidlitz bidrog regelbundet med information. Insamlingar söderut gav möjlighet att bereda fattiga barn vistelse på landet söderut, för att äta upp sig och för att öva sin svenska. Några grupper kom till Värmland, andra till Skåne. Resan gick via Stockholm, där Klara församlings barnhem var värd för barngrupperna. Barnen fick vandra från Centralstationen till Gustav Adolfs torg, vidare via Kungsträdgården till Slottet och på vägen dit mötte de vaktparaden.

Efter Slottet blev det besök på Skansen. Allt var som en saga. Flertalet av barnen hade inte ens sett en kyrka tidigare. Innan resan med nattåg fortsatte fick barnen mjölk och smörgås. De flesta barnen talade finska och det kan förklara att morfar även fyrtiofem år senare återkom till berättelsen om bondgården. Han hade sett mycket men inte alltid förstått. Svenskan var svår.

Behöver du hjälp med släktforskning? Kontakta mig för att diskutera omfattning och pris.