Tjänster

IR-text erbjuder såväl redaktionella tjänster som olika forskningsuppdrag.    

Redaktionellt arbete

IR-text har medverkat i en rad bokpublikationer varav ett antal framställts och producerats i egen regi. Erfarenhet finns också från beställningsuppdrag i form av historiska cd-produktioner.

Eftersom IR-text har ett nära samarbete bland annat med Blenda Bildproduktion, www.blenda.se erbjuds kompletta trycksaksproduktioner samt digitala publikationer.

Textredigering

Förutom redaktionellt arbete arbetar IR-text också med textproduktion, korrekturläsning och bearbetning av texter. Lång erfarenhet finns av produktion av lokalhistoriska och biografiska texter.

Språkgranskning Behöver du ha hjälp med språkgranskning av en uppsats eller artikel? IR-text åtar sig sådana uppdrag. Digitalt dokument eller en papperskopia, du väljer hur du vill lämna din text.

Litteraturförteckning IR-text åtar sig även kontroll av litteraturförteckning till uppsatser, i första hand inom humaniora.
Vill du ha hjälp med något inom dessa områden? Skicka en fråga via e-posten. Offert lämnas.

Släktforskning

IR-text åtar sig också vissa släktforskningsuppdrag, företrädesvis inom områdena Norrbotten, Ångermanland, Västmanland och Uppland. Beroende på uppdragets omfattning debiteras timpris alternativt ett fast pris.

Forskningsuppdrag handlar ofta om att leta efter en eller flera personer, om vilka uppgifterna är vaga. Det finns ofta i släkten en berättelse, som ger vissa ledtrådar. Det kan röra sig om ett barnhusbarn eller en lantarbetarefamilj med täta flyttningar. Andra uppdrag kan gälla att söka fram lagfarter och bouppteckningar.

IR-text har också forskat om industrimannen generalkonsul Anders Walls anor på fädernet. Se mera under Bokpublikationer.

Kontakt

Kontakta IR-text: info@ir-text.se för att få veta mer och prisuppskattning.